وب سایت اختصاصی انتشارات فرزانگان دانشگاهاپلیکیشن کتاب رسان

انتشارات فرزانگان دانشگاه
دکتر شهلا رضایی :مدیر مسئول
تهران - میدان انقلاب - خیابان اردیبهشت - کوچه مینا - پلاک 29 - طبقه سوم :آدرس
تلفن : 66979519 - 66979526 - 44441764 - 44441784 :تلفن
phdsara@yahoo.com :ایمیل