درباره ما


در عصر ماشینی اخیر كه پیشرفت تكنولوژی مجال هر گونه تفكر را از انسان سلب نموده و به تبع آن كتاب یعنی مهمترین اصل در تغذیه روح بشر، رفته رفته از عرصه زندگی انسان حذف می شود و یا حداقل حضوری كم رنگ دارد ، بر اصحاب تولید كننده و پدید آورنده كتاب است كه تمهیداتی فراهم نمایند تا كتاب دوباره جایگاه واقعی خویش را بدست آورد. تاریخ دقیقا خاطر نشان می سازد كه هر زمان انسان از كتاب و ادبیات بدور مانده چیزی جز نابرابری، بی عدالتی ، جنگ و خشونت، بردگی و ... به ارمغان نیاورده است. انسان به كتاب نیاز دارد، به مطالعه، به تفكر، به چاره اندیشی، به نوع دوستی، به كشف و خلق، به فرهنگ سازی و غیره كه همه و همه در سایه انس با كتاب محقق خواهد شد. از این رو موسسه فرهنگی ارسطو با ایجاد سامانه اطلاع رسانی و یكپارچه سازی سیستم چاپ و نشر بر آن است تا با تعریف دقیق از این سیستم و چگونگی فرآیند تولید كتاب گامی موثر برای خدمت رسانی به همه مردم بویژه اصحاب پدید آورنده كتاب و كلیه علاقه مندان بخصوص جوانان كه هیچگونه اطلاعی از این سیستم ندارند و چه بسا كه آثار آنان هرگز به چاپ نمی رسد، بردارد. بزرگترین معضلی كه در حوزه چاپ و نشر، كتاب و كتابخوانی به چشم می خورد عدم وجود یك نظام تخصصی است كه به تبع آن مشكلات عدیده ای خود نمایی می كند. متاسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گذشته هیچ معیار مشخصی برای صدور پروانه نشر به ناشران نداشته و می توان گفت بیش از دو سوم ناشران در عصر حاضر نیز اطلاعات كامل از كتاب, محتوی و حتی مخاطب و روان شناسی اجتماعی ندارند و در اكثر مواقع كه با مراجعه نویسندگان، مترجمان، مولفان و غیره رو برو می شوند توانایی اظهار نظر ندارند و چون نمی توانند معیار مشخصی برای چاپ و نشر ا رائه دهند آثار به چاپ رسیده خالی از محتوی و یا بدون مخاطب باقی می ماند . همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی و انباشت و تراكم كتب بلااستفاده در جامعه شده و طیف های مختلف جامعه و عموم هرگز نمی توانند كتب مورد علاقه خویش را پیدا كنند. تحقیقات نشان داده حوزه چاپ و نشر همگام با تكنولوژی پیشرفت نكرده و این نظر كه كتاب به علت گرانی از سبد خانواده حذف شده فرضیه ضعیفی است و بیشتر ,خلا وجود كتاب های پرمحتوی و جهت دار كه بعد از طی یك فرآیند تولید تخصصی پدیده آمده اند، بیش از پیش احساس می گردد


 


واما در مورد کتاب


کتاب مقدس است چرا که می آموزد
کتاب مصباح الهدی است و نقطه عطف اندیشه
یار و همدم صاحبان فکر و اندیشه ، راهنمایی برای عبور از
تاریک سرای نادانی به بهشت دانایی
و انس با کتاب را لذتی است زایل نشدنی
کتاب بهترین مونس روزهای تنهایی است و فروغ صبح دانایی
بالهایی برای پرواز در آسمان خوشبختی ، شکوه و تعالی
و کتاب حرکتی است از بربریت به مدنیت
کتاب دست آویزی است قابل اعتماد برای نجات بشر، فرقان خیر و شر
کتاب سدی است بر سیلاب مهیب خودبینی و خود شیفتگی
کتاب یادگاری است از خردمندان و لوحی برای ثبت تراوشات ذهنی دانشمندان
کتاب حروفی است با قلبهای سپید و زلال ، محملی از کلمه و کمال
و کتاب این عمر دوباره با هزاران توصیف ، این مادر مهر و دانش و بینش
لطیفه ای است در آفرینش